Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Otterlo - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Otterlo (Ede, Gl)
838 kopie 11e eeuw in Uttarlo1, 855 kopie ca. 900 in Ottarloun1, 1176 Otterlo1, 1353-1354 Otterloe2, 1395-1396 Otterloe3, 1545 Ottenloe alias Aenstoot4, 1665 Otterloo5; Volgens sommigen een samenstelling van de diernaam otter met lo 'licht, open bos'6. De ligging op de Veluwe (waterarm) doet vraagtekens bij deze verklaring plaatsen, ofschoon men erop wees, dat in de naamgeving vaak niet het gewone, maar het bijzondere de aandacht trok en dat een bos, waar toevallig eens een otter verdwaalde, blijvend Otterlo genoemd kon worden7. Het tweede deel is echter eerder lo < *lahwa 'poel', dat in combinatie met otter waarschijnlijker is8. De verklaring 'bos van de persoon Authari'9 heeft onder andere als probleem de ontbrekende genitiefuitgang van de persoonsnaam, zoals die in → Saasveld optreedt. Den Aenstoet (1337), soms opgevat als een oude naam voor Otterlo, was een herberg ten noordoosten van deze plaats.
Lit. 1Künzel e.a. 1989 282, 2Jappe Alberts 1967 I 2, 3Tenhaeff 1946 27, 4MVN 32 (1956) 128, 5krt Blaeu, 6Gysseling 1960 777, Künzel e.a. 1989 282, 7Schönfeld 1955 16, 8Naamkunde 26 (1994) 198, 9De Vries 1962b 130.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal