Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

tie - (openbare vergaderplaats in een dorp)

Etymologische (standaard)werken

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

tie znw. v., in oostel. dial. ‘gerechtsplaats, boerbrink’ (bewaard in plaatsnamen in het Oosten van ons land, Westfalen en Oost-Friesland), mnd. tīg ‘openbare verzamelplaats van het dorp’, ohd. zīch ‘forum’, owfri. ty ‘gerechtsplaats’, oe. tīh, tīg ‘weide, erf’ (ne. dial. tie, tye ‘gemene weide’, abl. oe. getāh ‘land’), on. teigr ‘stuk land, akkerstrook’. — oi. dēśá ‘streek, land, deel’, naast diśā ‘richting’. — Afl. van het germ. ww. *tīhan ‘tonen’, waarvoor zie: aantijgen.

H. Wesche, Fschr. L. Wolff 1962, 90-92 behandelt de verbreiding in Neder-Saksen (met kaartje) en komt tot de conclusie, dat het van oudsher een cheruskisch woord zou zijn en zich van het Zuidnedersaksische gebied naar het Noorden zou hebben verspreid; in Oostelijk-Nederland en Oost-Friesland zou het woord dus echter later overgenomen zijn.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Meertens Instituut