Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Werken

De volgende werken zijn opgenomen of zullen worden opgenomen op etymologiebank.nl; vermelding is in aflopende chronologische volgorde van publicatie. Werken die nog in bewerking zijn en pas in een later stadium opgenomen worden, zijn gemarkeerd met een asterisk.

Overige werken

 • G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard
 • H. Beelen en N. van der Sijs, ‘Woordsprong’, serie in: Onze Taal 2013-2018
 • N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015
 • Nicoline van der Sijs (2015-heden), Jaarwoordenzoeker ‘Een woord uit elk jaar 1800-heden’, zie ook bij Onze Taal
 • Michiel de Vaan (2014-2018), Addenda EWN, gepubliceerd op www.neerlandistiek.nl"
 • Diverse auteurs (2011-), Etymologiewiki
 • M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam
 • H. Blok en H.J. ter Stege (2008), De Nederlandse vogelnamen en hun betekenis, 4e editie, Leidschendam
 • M. De Coster (2007), Groot scheldwoordenboek: van apenkont tot zweefteef, Antwerpen
 • F. Kok (2007), Waarom brandnetel?, Nieuwegein
 • G.J. van Wyk (2007), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Supplement, Stellenbosch
 • N. van der Sijs (2006), Klein uitleenwoordenboek, Den Haag
 • K. van Dalen-Oskam & M. Mooijaart (2005), Nieuw bijbels lexicon: woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu, uitgebreid met De Nieuwe Bijbelvertaling, Amsterdam
 • H. ter Stege (2004), De betekenis van de Nederlandse (volks)namen van zoogdieren, reptielen en amfibieën, eigen uitgave Waalre
 • G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch
 • N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam
 • P.G.J. van Sterkenburg (2001), Vloeken. Een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie, 2e druk, Den Haag
 • E. Sanders (2000), Jemig de pemig!: de invloed van Van Kooten en De Bie op het Nederlands, Amsterdam
 • M. De Coster (1999), Woordenboek van Neologismen: 25 jaar taalaanwinsten, Amsterdam
 • N. van der Sijs (1998), Geleend en uitgeleend: Nederlandse woorden in andere talen en andersom, Amsterdam
 • E. Sanders (1997), Borrelwoordenboek: 750 volksnamen voor onze glazen boterham , Den Haag
 • P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen
 • T. Beijer en C.G.L. Apeldoorn (1996), Woordenboek van medische eponiemen, Houten
 • E. Sanders (1995), Geoniemenwoordenboek, Amsterdam
 • E. Sanders (1993), Eponiemenwoordenboek: Woorden die teruggaan op historische personen, Amsterdam
 • J. van Donselaar (1989), Woordenboek van het Surinaams-Nederlands, Muiderberg
 • P.H. Schröder (1980), Van Aalmoes tot Zwijntjesjager, Baarn
 • Winkler Prins Boek van het jaar (1958-1980), Amsterdam / Brussel (lemma ‘Nieuwe woorden in onze taal’)
 • J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden
 • H. Kleijn (1970), Planten en hun naam: Een botanisch lexicon voor de Lage Landen, Amsterdam
 • P.H. van Laer (1964), Vreemde woorden in de sterrenkunde, 2e druk, Groningen
 • P.H. van Laer (1949), Vreemde woorden in de natuurkunde, Groningen/Batavia.
 • N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag
 • C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag
 • J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent
 • F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen
 • T. Pluim (1922), Wetenswaardig allerlei: bijdragen tot algemeene kennis voor studeerenden bijeenverzameld door T. Pluim, Groningen
 • C.H.Ph. Meijer (1919), Woorden en uitdrukkingen verklaard door Dr. C. H. Ph. Meijer, Amsterdam
 • T. Pluim (1911), Keur van Nederlandsche woordafleidingen, Purmerend
 • N. van der Sijs (bezorger) (2003), Uit Oost en West. Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-Indië van P.J. Veth (1889), met aanvullingen van H. Kern en F.P.H. Prick van Wely (1910), Amsterdam
 • R. Dozy (1867), Oosterlingen, verklarende lijst der Nederlandschen woorden die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijn, 's-Gravenhage
 • Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Hosted by Meertens Instituut