Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Werken

De volgende werken zijn opgenomen of zullen worden opgenomen op etymologiebank.nl; vermelding is in aflopende chronologische volgorde van publicatie. Werken die nog in bewerking zijn en pas in een later stadium opgenomen worden, zijn gemarkeerd met een asterisk.

Etymologische (standaard)werken

 • H. Beelen en N. van der Sijs, ‘Woordsprong’, serie in: Onze Taal 2013-2018
 • Michiel de Vaan (2014-2018), Addenda EWN, gepubliceerd op www.neerlandistiek.nl"
 • Diverse auteurs (2011-), Etymologiewiki
 • M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam
 • P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen
 • P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1989), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 1e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen
 • P.H. Schröder (1980), Van Aalmoes tot Zwijntjesjager, Baarn
 • J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden
 • N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag
 • C.B. van Haeringen (1936), Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Supplement, Den Haag
 • J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

 • F. Debrabandere (2016), Addenda
 • F. Debrabandere (2011), Limburgs etymologisch woordenboek: de herkomst van de woorden uit beide Limburgen, Zwolle
 • F. Debrabandere (2010), Brabants etymologisch woordenboek: de herkomst van de woordenschat van Antwerpen, Brussel, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant, Zwolle
 • F. Debrabandere (2007), Zeeuws etymologisch woordenboek: de herkomst van de Zeeuwse woorden, Amsterdam
 • F. Debrabandere (2005), Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden, Amsterdam
 • A.A. Weijnen (2003), Etymologisch dialectwoordenboek, Den Haag
 • F. Debrabandere (2002), West-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de West-Vlaamse woorden, Amsterdam
 • F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht
 • G.J. van Wyk (2007), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Supplement, Stellenbosch
 • G.J. van Wyk (2003), Etimologiewoordeboek van Afrikaans, Stellenbosch
 • J. van Donselaar (1989), Woordenboek van het Surinaams-Nederlands, Muiderberg
 • S.P.E. Boshoff en G.S. Nienaber (1967), Afrikaanse etimologieë, Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
 • J. du P. Scholtz (1961), Afrikaanse woorde en uitdrukkinge - eiegoed of erfgoed?, uitgegee deur Edith H. Raidt, in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe, pp. 235-290
 • N. van der Sijs (bezorger) (2003), Uit Oost en West. Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-Indië van P.J. Veth (1889), met aanvullingen van H. Kern en F.P.H. Prick van Wely (1910), Amsterdam. Gebaseerd op: Uit Oost en West. Verklaring van eenige uitheemsche woorden van P.J. Veth uit 1889, recensie van het werk van Veth door H. Kern in De Indische Gids van 1889, en ‘Etymologisch aanhangsel’ (p. 297-350) uit het Viertalig aanvullend Hulpwoordenboek voor Groot-Nederland van Prick van Wely uit 1910

Thematische woordenboeken

 • K.J. Eigenhuis (2004), Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen, Amsterdam
 • G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard
 • H. Blok en H.J. ter Stege (2008), De Nederlandse vogelnamen en hun betekenis, 4e editie, Leidschendam
 • M. De Coster (2007), Groot scheldwoordenboek: van apenkont tot zweefteef, Antwerpen
 • F. Kok (2007), Waarom brandnetel?, Nieuwegein
 • K. van Dalen-Oskam & M. Mooijaart (2005), Nieuw bijbels lexicon: woorden en uitdrukkingen uit de bijbel in het Nederlands van nu, uitgebreid met De Nieuwe Bijbelvertaling, Amsterdam
 • Nicoline van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek
 • H. ter Stege (2004), De betekenis van de Nederlandse (volks)namen van zoogdieren, reptielen en amfibieën, eigen uitgave Waalre
 • P.G.J. van Sterkenburg (2001), Vloeken. Een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie, 2e druk, Den Haag
 • E. Sanders (2000), Jemig de pemig!: de invloed van Van Kooten en De Bie op het Nederlands, Amsterdam
 • N. van der Sijs (1998), Geleend en uitgeleend: Nederlandse woorden in andere talen en andersom, Amsterdam
 • E. Sanders (1997), Borrelwoordenboek: 750 volksnamen voor onze glazen boterham, Den Haag
 • T. Beijer en C.G.L. Apeldoorn (1996), Woordenboek van medische eponiemen, Houten
 • E. Sanders (1995), Geoniemenwoordenboek, Amsterdam
 • E. Sanders (1993), Eponiemenwoordenboek: Woorden die teruggaan op historische personen, Amsterdam
 • H. Kleijn (1970), Planten en hun naam: Een botanisch lexicon voor de Lage Landen, Amsterdam
 • P.H. van Laer (1964), Vreemde woorden in de sterrenkunde, 2e druk, Groningen
 • P.H. van Laer (1949), Vreemde woorden in de natuurkunde, Groningen/Batavia.
 • E.J. Dijksterhuis (1939), Vreemde woorden in de wiskunde
 • C.A. Backer (1936), Verklarend woordenboek van wetenschappelijke plantennamen
 • T. Pluim (1922), Wetenswaardig allerlei: bijdragen tot algemeene kennis voor studeerenden bijeenverzameld door T. Pluim, Groningen
 • C.H.Ph. Meijer (1919), Woorden en uitdrukkingen verklaard door Dr. C. H. Ph. Meijer, Amsterdam
 • T. Pluim (1911), Keur van Nederlandsche woordafleidingen, Purmerend
 • R. Dozy (1867), Oosterlingen, verklarende lijst der Nederlandschen woorden die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijn, 's-Gravenhage

Uitleenwoordenboeken

 • N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015
 • N. van der Sijs (2006), Klein uitleenwoordenboek, Den Haag

Dateringen of neologismen

 • Nicoline van der Sijs (2015-heden), Jaarwoordenzoeker ‘Een woord uit elk jaar 1800-heden’, zie ook bij Onze Taal
 • N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam
 • M. De Coster (1999), Woordenboek van Neologismen: 25 jaar taalaanwinsten, Amsterdam
 • Winkler Prins Boek van het jaar (1958-1980), Amsterdam / Brussel (lemma ‘Nieuwe woorden in onze taal’)

Idioomwoordenboeken

 • F.A. Stoett (1923-1925), Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden, drie delen, 4e druk, Zutphen

Overige werken

 • Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Hosted by Meertens Instituut