Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Disclaimer

Deze website valt onder het beheer van het Instituut voor de Nederlandse Taal.

Gebruik website
Het doel van de etymologiebank is om zoveel mogelijk reeds gepubliceerde etymologische woordenboeken van het Nederlands op één centraal punt en in chronologische volgorde beschikbaar te stellen, zodat de voortschrijding van de wetenschappelijke kennis inzichtelijk wordt. Deze publicaties mogen wij niet wijzigen. Mocht u een onvolkomenheid tegenkomen of een wijziging willen voorstellen, dan kunt u dat doen door een eigen nieuwe bijdrage te leveren via de etymologiewiki die - na een redactionele beoordeling - kan worden gepubliceerd op de etymologiebank onder vermelding van de auteursnaam (zie http://www.etymologiewebsite.nl en volg de instructies)

Aan de inhoud van de teksten van de website kunt u geen rechten ontlenen. Het Instituut voor de Nederlandse Taal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de website of voor de gevolgen voor het gebruik daarvan. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Het Instituut voor de Nederlandse Taal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waarnaar gelinkt wordt.

Databankenrecht
Het Instituut voor de Nederlandse Taal host de databank(en) op deze website. Het is zonder toestemming van het Instituut voor de Nederlandse Taal – behoudens het opvragen voor privédoeleinden, ter illustratie bij onderwijs of wetenschappelijk onderzoek - niet toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van een databank op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van een databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken. Onder opvragen wordt verstaan het permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van de databank of een deel daarvan op een andere drager, ongeacht op welke wijze en in welke vorm. Hieronder vallen onder andere handelingen als downloaden, printen, kopiëren en drukken. Hergebruik is elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen van de inhoud van de databank of een deel daarvan door deze bijvoorbeeld op internet te publiceren.

Intellectuele Eigendomsrechten
De rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, etc. worden beschermd door het auteursrecht en /of ander intellectueel eigendomsrecht. Het auteursrecht op de etymologiebank ligt bij de samensteller, Nicoline van der Sijs. Het is zonder toestemming niet toegestaan informatie op deze website (of een onderdeel daarvan) te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen, te wijzigen of op welke wijze dan ook, in een ander document of materiaal te verwerken of ter beschikking te stellen aan derden. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. De Linkpolicy van de etymologiebank is dat linken en deeplinken op trefwoordenniveau naar een bepaalde URL met bronvermelding is toegestaan. Uit de publicaties op deze website mag geciteerd worden ten behoeve van niet commerciële doelen (bijvoorbeeld bij onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek) en voor eigen gebruik. U dient de naam van de maker en de bron daarbij te vermelden als volgt:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2010), Etymologiebank, op http://etymologiebank.nl/.

Rechten derden
Het Instituut voor de Nederlandse Taal respecteert de rechten van derden. Het Instituut voor de Nederlandse Taal heeft zijn uiterste best gedaan om de rechthebbende(n) van materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal desondanks zonder toestemming op deze website is getoond, wordt verzocht contact op te nemen. U kunt dat doen door een e-mail te sturen naar post@nicolinevdsijs.nl. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor de afhandeling van uw e-mail. Wanneer u deze website bezoekt wordt het IP-adres opgeslagen in een logfile voor zover dit noodzakelijk is. Dit maakt het mogelijk om aanvallen (bots en hackpogingen) op te sporen en de website tegen aanvallen te verdedigen. Daarnaast worden de IP-adressen gebruikt om het aantal unieke bezoekers van de website te kunnen bepalen. Er wordt geen privacygevoelige informatie verwerkt.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal