Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Partners

Amsterdam University Press (AUP)

Amsterdam University Press (AUP) stelt zich ten doel de wetenschap te ondersteunen met academische publicaties in print en digitaal in Open Access, waarbij de inhoudelijke kwaliteit van deze publicaties het uitgangspunt vormt. Net als haar moederinstelling, de Universiteit van Amsterdam, kenmerkt AUP zich door een kritisch, creatief en internationaal klimaat, een open sfeer en een sterke betrokkenheid bij de samenleving. Amsterdam University Press publiceert monografieën en tijdschriften die academisch onderzoek bevorderen, het publieke debat stimuleren, binnen en buiten het leslokaal kunnen worden gebruikt en bijdragen aan het culturele discours. Amsterdam University Press zoekt continu naar nieuwe wegen om academisch uitgeven naar een hoger niveau te tillen – AUP is dan ook een fervent voorstander van Open Access publiceren.
www.aup.nl

Brill

Brill is an established scholarly publisher with a reputation for publishing books of excellent quality and academic distinction, supplying scholarly institutions, libraries and a lay readership via online booksellers. Brill works closely with carefully selected, specialist companies who fulfill services such as type-setting, printing and binding, data-processing, online hosting and distribution.
Founded in 1683, Brill is a publishing house with a rich history and a strong international focus. The company’s head office is in Leiden, (The Netherlands) with a branch office in Boston, Massachusetts (USA). Brill is listed on Euronext Amsterdam NV.
Brill’s publications focus on the Humanities and Social Science (imprint BRILL and imprint Hotei), International Law (imprint Martinus Nijhoff) and selected areas in Science (imprint VSP). Our IDC imprint boasts an extensive catalog of primary sources and rare collections.
www.brill.nl

Bohn Stafleu van Loghum

Bohn Stafleu van Loghum is in Nederland de grootste uitgeverij voor de gezondheidszorg en voert bekende merken als BSL, Mednet, Skipr, Bijzijn en Pinkhof. Onder laatstgenoemde merknaam verschijnen met regelmaat gezaghebbende naslagwerken op het gebied van medische terminologie, zoals Pinkhof Geneeskundig woordenboek, Pinkhof Medische spellingcontrole en Pinkhof Medisch Engels (zie www.pinkhof.nl).

Bohn Stafleu van Loghum, gevestigd te Houten, maakt deel uit van Springer Media bv, een veelzijdig multimediabedrijf met drie vestigingen in Nederland en actief in de gezondheidszorg, het midden- en kleinbedrijf en sport. Springer Media bv maakt deel uit van het wereldwijd opererende concern Springer Science+Business Media.

Het Woordenboek van medische eponiemen, in 2011 door Bohn Stafleu van Loghum beschikbaar gesteld aan de Etymologiebank, werd direct na verschijning in 1996 door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse boek (CPNB) uitgeroepen tot een van de grafisch en druktechnisch 'best verzorgde boeken' van dat jaar. Het ontwerp van het woordenboek kwam indertijd tot stand in een samenwerking tussen vormgever Peter Matthias Noordzij en onder anderen lexicografisch redacteur Arnoud van den Eerenbeemt.

Kiliaanstichting

De Kiliaanstichting heeft tot doel het etymologisch onderzoek in België en Nederland te bevorderen. Van 1988 tot 2005 was haar belangrijkste taak de totstandbrenging van het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands. Verder organiseert de stichting een jaarlijkse kiliaanlezing over een etymologisch onderwerp. De stichting is vernoemd naar de zestiende-eeuwse lexicograaf en etymoloog Cornelius Kiliaan.

Meertens Instituut

Het Meertens Instituut is ontstaan in 1930 en in 1952 onderdeel geworden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Het Meertens Instituut bevat omvangrijke collecties, documentatiestystemen en grootschalige databanken, zoals de onlangs verschenen Nederlandse Voornamenbank (online sinds 3 juni j.l.). Kenmerkend voor het Meertens Instituut is de multidisciplinaire samenstelling van de onderzoekersgroep, waarin onder meer disciplines als taalkunde, sociolinguïstiek, neerlandistiek, geschiedwetenschap, antropologie, sociologie, muziekwetenschap en cultuurwetenschappen zijn vertegenwoordigd. Op deze vakgebieden heeft het instituut decennialang materiaal verzameld, geconserveerd, gedocumenteerd, inhoudelijk ontsloten en onderzocht. Het Meertens Instituut kan worden beschouwd als een centrum van kennis op het gebied van taalvariatie en volkscultuur.
www.meertens.knaw.nl

Genootschap Onze Taal

Het Genootschap Onze Taal is een vereniging voor taalliefhebbers. Met een uniek tijdschrift: het enige in Nederland waarin deskundig én op een prettig leesbare manier over alle aspecten van de taal geschreven wordt. Het Genootschap Onze Taal heeft bovendien een Taaladviesdienst, die vragen over de Nederlandse taal beantwoordt, en geeft verder door middel van congressen, boeken en een website voorlichting over het Nederlands.
www.onzetaal.nl

Instituut voor de Nederlandse Taal

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is dé plek voor iedereen die iets wil weten over het Nederlands door de eeuwen heen. Het is een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut dat alle aspecten van de Nederlandse taal bestudeert, waaronder de woordenschat, grammatica en taalvariatie. Het instituut verzamelt de nieuwste Nederlandse woorden, actualiseert belangrijke naslagwerken zoals de Algemene Nederlandse Spraakkunst en maakt vaktaal toegankelijk via terminologielijsten.
Daarnaast neemt het instituut een centrale positie in het hele Nederlandse taalgebied in (o.a. Vlaanderen, Suriname en de Antillen) op het vlak van het wetenschappelijk verantwoord ontwikkelen, bewaren en duurzaam beschikbaar stellen van corpora, lexica, woordenboeken en grammatica's, ook wel taalmateriaal genoemd. Daarmee levert het Instituut voor de Nederlandse Taal noodzakelijke bouwstenen voor de bestudering van het Nederlands.
ivdnt.org

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland – op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigen wij aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Door actieve fondsenwerving en inkomsten uit loterijen kunnen wij jaarlijks ruim 3.500 projecten en personen ondersteunen. Dat maakt ons, met een landelijk fonds en twaalf provinciale afdelingen, een van de grootste particuliere cultuurfondsen van Nederland. Werkterreinen: Podiumkunsten, Beeldende kunst, Monumentenzorg, Geschiedenis en letteren, Natuurbehoud.
www.prinsbernhardcultuurfonds.nl

Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (SVNT)

De Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (SVNT) is een netwerk van ongeveer honderd vrijwilligers dat zich tot doel heeft gesteld informatie in en/of over de Nederlandse taal in heden en verleden en Nederlands talig erfgoed voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te maken, bij voorkeur digitaal en interactief. De SVNT heeft sinds 2007 een tiental bijbelvertalingen uit de 15e, 16e en 17e eeuw getranscribeerd, waaronder de Statenvertaling uit 1637. Andere belangrijke teksten die dankzij de SVNT beschikbaar zijn gekomen, zijn vijf belangrijke psalmvertalingen, een Nederlands-Engels woordenboek uit 1648, een spreekwoordenverzameling van Johan de Brune de Oude uit 1636, en twee Friese Bijbelvertalingen.
Contactpersoon: dr. Nicoline van der Sijs

Van Dale

Iedereen kent de Grote of "Dikke" Van Dale. De eerste uitgave van dit woordenboek stamt uit 1864. Bijna anderhalve eeuw later is Van Dale Uitgevers nog steeds bij de tijd. Ons bedrijf heeft zich ontwikkeld tot de meest toonaangevende en gezaghebbende uitgeverij van woordenboeken in Nederland en België. We verzorgen vandaag de dag een groot en gevarieerd aanbod met tientallen titels op taalgebied. Daarmee kunnen we je als taalgebruiker krachtig ondersteunen. Met zorgvuldigheid en respect beschrijft Van Dale de taal zo compleet mogelijk, niet alleen het Nederlands, maar ook vreemde talen. Daarnaast werkt Van Dale samen met vooraanstaande Europese woordenboekenuitgevers. Van Dale Uitgevers is onderdeel van NDC|VBK.
www.vandale.nl

 

De site etymologiebank.nl is in november 2010 gelanceerd, met 20 etymologische woordenboeken. In de komende tijd zal de inhoud geleidelijk worden uitgebreid.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal