Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Aldeboarn - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Aldeboarn (Heerenveen, Fr)
Ndl. Oldeboorn. 1243 jn Bornde1, 1281 de Bornde1, 1350 in Borne1, 1467 van Boern1, 1492 Alda Boern2, 1502 Auwenborn2, 1573 Oldenborn3, 1579 Aldeboren4, 1840 Oudeboorn5, 1936 Oldeboorn6; Gelegen aan het water de Boorne, 1e helft 8e eeuw kopie ca. 900 super Bordine uit germ. *Burdana, waarin burd 'rand, oever'7. Met old, ald 'oud', mogelijk ter onderscheiding van → Oosterboorn.
Lit. 1NGN 4 (1899) 114, 2Gildemacher 2007 24, 3krt Sgrooten, 4krt Sibrandus Leo, 5Gildemacher 2007 24, 6LAN 304, 7Künzel e.a. 1989 94.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal