Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

consideratie - (overweging, toegeeflijkheid)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

consideratie zn. ‘overweging, toegeeflijkheid’
Vnnl. consideracye, consideracie ‘overweging, beraad’ [1524; MNHWS], uyt consideratie van ‘in aanmerking genomen’ [1528; MNHW]; nnl. ook ‘achting’ [1824; Weiland], ook ‘inschikkelijkheid, toegevendheid’ [1847; Kramers].
Al dan niet via Frans considération [12e eeuw] ontleend aan Latijn cōnsīderātiō ‘beschouwing, overweging’, afleiding van het werkwoord cōnsīderāre ‘observeren, beschouwen’, gevormd uit → com- en de stam van sīdus (genitief sīderis) ‘sterrenbeeld’, van onbekende oorsprong (IEW 1042).

EWN: consideratie zn. 'overweging, toegeeflijkheid' (1524)
ANTEDATERING: mnl. met aldusdanige consideracien 'met zulke overwegingen' [1463; Biesheuvel, fol. 21r]
[J. Luif (2010-2018), 'Oudere dateringen van woorden uit het EWN', in: Trefwoord (bewerkt)]

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

consideratie [overweging] {1524} < frans considération < latijn considerationem, 4e nv. van consideratio [beschouwing, overweging], van considerare (verl. deelw. consideratum, vgl. considerans).

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

consideratie overweging 1524 [HWS] <Frans

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal