Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

hint - (wenk, aanwijzing, tip)

Etymologische (standaard)werken

Diverse auteurs (2011-), Etymologiewiki

Lijkt al langer te bestaan dan in de etymologiebank aangegeven (1903), getuige de volgende attestaties:

  • J.B.: Proeve wegens Gods gelykmaatige geluksbedeeling onder de menschen. In: Vaderlandsche Letteroefeningen (1796) [1]: "[...] meer ervaarene Mannen uit te lokken, om, na een dieper onderzoek en grondiger nadenken, zich hier over uit te laaten, en voort te werken op onze hoedaanige aanduidingen (hints)"
  • A.G. van Hamel: Gaston Paris en zijne leerlingen. In: De Gids 59 (1895) []: "De toehoorders [...] die 't Fransch misschien maar half verstonden, door dien toon eenigszins misleid, hielden die opmerking voor een anti-duitsche ‘hint’ [...]"

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

hint zn. ‘wenk, aanwijzing, tip’
Nnl. hint ‘wenk, toespeling’ [1903; van der Sijs 2001].
Ontleend aan Engels hint ‘id.’ [1604; OED], waarvan de verdere herkomst onzeker is, misschien afgeleid van Middelengels hinten ‘grijpen’, ook ‘vertellen’, Oudengels hentan ‘grijpen’ (BDE). Oudengels hentan is ondanks het verschil -tan/-dan wellicht hetzelfde werkwoord als Oudengels (ge)hendan ‘vasthouden’, en dan net als bijv. Oudnoords henda ‘vangen’ en Middelnederlands gehenden ‘overhandigen’ een afleiding van de bij → hand besproken stam.

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

hint [wenk] {1901-1925} < engels hint, van to hint, oudengels hentan, verwant met huntian, engels to hunt [jagen], verwant met hand, dat de grondbetekenis ‘grijpen’ heeft.

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

hint znw. m. ‘wenk, waarschuwing, aanwijzing’ < ne. hint, vgl. het ww. hint ‘een toespeling maken’ < oe. hentan ‘aangrijpen’, verwant met ne. hunt ‘jagen’.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

hint (Engels hint)

L. Koenen, R. Smits (1992), Peptalk, De Engelse woordenschat van het Nederlands

hint [hint] toespeling; indirecte aanwijzing of verzoek.

Dateringen of neologismen

F. Bakker, E. van Ruijsendaal, P. Uljé, D. van Zijderveld, Vindpunt.nl – elektronisch doorzoekbare Woordenlijst Overbodig Engels met Nederlandse tegenhangers, uitgebreide en verbeterde voortzetting van de boekuitgaven Funshoppen in het Nederlands (2009) en Op-en-Top Nederlands (2015)

hint zn. Ontleend aan het Engels.
[alg.] = wenk, aanwijzing. Je raadt nooit wie ik heb gezien! Geen flauw idee, geef me eens een wenk.

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

hint wenk 1903 [Prick 1903] <Engels

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal