Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Oudega - (geografische naam)

Thematische woordenboeken

G. van Berkel & K. Samplonius (2018), Nederlandse plaatsnamen verklaard

Oudega1 (De Fryske Marren, Fr)
Fries Aldegea. 1412 Oldegae1, 1505 Oldegae2; Ofri. olde 'oud' en ga 'dorp, dorpsgebied', ter onderscheiding van 1412 Nyegae, 1505 Nyeghae.
Lit. 1NGN 4 (1899) 182, 2Idem 179.

Oudega2 (Smallingerland, Fr)
Fries Aldegea. 1439 Aldga1, 1504 Aldeghae2, 1579 Aldega3, 1861 Oudega4; 'het oude dorp(sgebied)', ter onderscheiding van → Nijega.
Lit. 1Gildemacher 2007 188, 2OFO 3 32, 3krt Sibrandus Leo, 4Kuyper Smallingerland.

Oudega3 (Súdwest-Fryslân, Fr)
Fries Aldegea. 1132 vervalst 2e helft 13e eeuw Aldekerke1, 1245 kopie 13e eeuw Aldakerke1, 1398 uoldegae2, 1399 Oldega2, 1399 Oldenkerc3, 1505 Oldegae4; De oorspronkelijke betekenis was 'bij de oude kerk'5. In de loop van de 14e eeuw is kerk 'bedehuis' vervangen door ga 'dorp, dorpsgebied', vergelijk → Minnertsga.
Lit. 1Gysseling 1960 778, 2NGN 4 (1899) 166, 3Idem 165, 4Idem 145, 5Gysseling 1960 778.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal