Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

racisme - (rassendiscriminatie, rassenwaan)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

racisme zn. ‘rassendiscriminatie, rassenwaan’
Nnl. maar ook zij hebben in zich het nationalisme (racisme) [1929; NRC], racisme ‘rassenwaan’ [1938; WNT Aanv.], ‘rassendiscriminatie’ [1975; Van Nierop].
Internationaal neologisme, wrsch. ontleend aan Frans racisme ‘rassenleer’ [1902; Rey] en ‘rassenwaan’ [1930-40; Rey], een afleiding van race ‘ras’ (zie → ras 1) met het achtervoegsel → -isme.
Het woord racisme ‘rassenleer’ duidde een bepaalde doctrine aan, volgens welke o.a. menselijke eigenschappen werden bepaald door ras of afstamming. Mede onder invloed van het nationaalsocialisme in de jaren 1930, dat sterk steunde op deze theorie, en onder invloed van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging van de zwarten gingen term en idee algemeen als verwerpelijk gelden en werd racisme synoniem met rassenwaan, rassenhaat.

Overige werken

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal