Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

sneeuw - (neerslag van ijskristallen)

Etymologische (standaard)werken

M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam

sneeuw zn. ‘neerslag van ijskristallen’
Onl. snēo ‘sneeuw’ in fan snene (lees sneue) uuita sulun uuerthun ‘zullen ze door de sneeuw wit worden’ [10e eeuw; W.Ps.]; mnl. sne ‘id.’ [1240; Bern.], snee in Want daer noch honger nes noch dorst Noch snee noch hagel. rijm. noch vorst ‘want daar is geen honger, noch dorst, noch sneeuw, noch hagel, rijp of vorst’ [1265-1270; VMNW]; vnnl. Van hazen te jaghene of vanghene op de snee ‘voor het jagen of vangen van hazen in de sneeuw’ [1542; WNT], S. Franciscus ... ginck hem selven heel moeder naect in 't sneeu wentelen ‘St. Franciscus ging zich zelf helemaal poedelnaakt in de sneeuw wentelen’ [1645; WNT].
Os. snēu (mnd. snee); ohd. snēo (nhd. Schnee); ofri. snē (nfri. snie); oe. snāw (ne. snow); on. snær, snjór, snjár (nzw. snö, nno. snø); got. snaiws; alle ‘sneeuw’, < pgm. *snaiwa-. Hierbij bestond een ablautend werkwoord *snīwan- (< *sneiwan-) ‘sneeuwen’, dat oorspr. sterk was: ohd. sniwit ‘het sneeuwt’, versniegun ‘besneeuwd’; on. snýr ‘het sneeuwt’, snivenn ‘besneeuwd’. In de afzonderlijke Germaanse talen is het woord zwak geworden (mnl. sniwen, snuwen, mnd. snien, nhd. schneien; nfri. snije; oe. snīwan, nno. dial. snjoa) en/of later vervangen door een denominatief (nnl. sneeuwen; nfri. snije; ne. snow, nno. snø).
Verwant met: Latijn nix (genitief nivis) ‘sneeuw’, ninguit ‘het sneeuwt’; Grieks (accusatief) nípha ‘sneeuw’, neíphei ‘het sneeuwt’; Sanskrit snihyati ‘blijft kleven’; Avestisch snaēža- ‘sneeuwen’; Litouws sniẽgas ‘sneeuw’, snìgti; Oudkerkslavisch sněgŭ ‘sneeuw’ (Russisch sneg); Oudiers snechta ‘sneeuw’, snigid ‘het regent’; < pie. *sneigwh-, *snoigwh-, *(s)nigwh- (IEW 974). Op grond van het Sanskrit veronderstelt men een oorspr. betekenis ‘blijven kleven’ (LIV 573); hierbij zou de nominale betekenis ‘sneeuw’ als ‘dat wat blijft kleven’ zijn ontstaan, waarna ook de diverse werkwoorden de betekenis ‘sneeuwen’ kregen.
Tot ver in het Vroegnieuwnederlands was snee de gewone vorm, al kwamen er ook in het Middelnederlands al vormen op -u voor. Deze klank, geschreven als -u, -w en tegenwoordig als -uw, stamt uit de verbogen vormen.
sneeuwen ww. ‘vallen van sneeuw’. Mnl. snuwen ‘sneeuwen’ in it snuwet ‘het sneeuwt’ [1240; Bern.], Nochtan waest vorst ende gesnuwet sere ‘bovendien vroor het en had het hard gesneeuwd’ [1315-35; MNW-R], dan ook met aanpassing aan het zn. sneuwen, sneeuwen in Alst harde woeye ende sneuwede milde [ca. 1450; MNW]; vnnl. gesneeuwet [1530; MNW]. Mnl. snuwen is de gewone, oorspronkelijke, en met sneeuw ablautende vorm, met pgm. *īw > mnl. ūw als in → huwen; hier en daar verschijnt nog de vorm met -iw-: mnl. snyhen [1477; Teuth.]. Naar analogie van andere woorden voor neerslagvormen (regenen bij regen, hagelen bij hagel) werd dit woord later vervangen door een van het zn. sneeuw afgeleide vorm. ♦ sneeuwblind bn. ‘verblind door sterke lichtweerkaatsing’. Vnnl. in want Wy zyn sneeuw blint [1661; HAW]. Samenstelling van sneeuw en → blind.
Lit.: HAW: Historisch Archief Westland, notarieel archief De Lier, nr. 5306

P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen

sneeuw* [neerslag in bevroren vlokken] {snee 1201-1250, naast zelden sneeu 1485} de laatste vorm komt voort uit de verbuigingsvormen oudnederlands sneo {901-1000} oudsaksisch, oudhoogduits sneo, oudengels snāw, oudnoors snær, gotisch snaiws; buiten het germ. latijn nix (2e nv. nivis), grieks niphein [sneeuwen], oudiers snechtae [sneeuw], litouws sniegas [sneeuw], oudpruisisch snaygis [sneeuw], oudkerkslavisch sněgŭ [sneeuw], oudindisch snehayati [hij bedekt met sneeuw].

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden

sneeuw znw. v., dial. ook snee, mnl. snee (zelden naar de verbogen casus sneeu), onfrank. os. ohd. snēo (nhd. schnee), oe. snāw (ne. snow), on. snær, snjār, snjōr < germ. *snaiwa < idg. *snoigu̯hos, verbaalnomen bij het ww. *sneigu̯heti, vgl. zonder s- gr. nípha, lat. nix en verder osl. sněgŭ, lit. sniêgas, lett. sniègs ‘sneeuw’ oiers snige ‘druppel, regen’ (IEW 974). — Zie ook: sneeuwen.

N. van Wijk (1936 [1912]), Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, Den Haag

sneeuw znw., dial. ook snee, mnl. snee (zelden sneeu naar de verbogen casus, waar de w bewaard gebleven was) m. (o. v.). = onfr. ohd. snêo (nhd. schnee), os. snêo, ags. snâw (eng. snow), on. snær (snjâr, snjôr), got. snaiws m. “sneeuw”. Germ. *snaiwa- < idg. *snoigho-, waaruit ook obg. snĕgǔ, lit. snë͂gas “id.”. Hiernaast de stam *snigh- in kymr. nyf (ten onrechte als ontl. uit ’t Lat. beschouwd), lat. nix (gen. nivis), gr. acc. nípha “sneeuw”.

J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, Den Haag / Gent

sneeuw v., Mnl. snee, Onfra. en Os. snéo + Ohd. id. (Mhd. sné, Nhd. schnee), Ags. snáw (Eng. snow), On. snjór (Zw. snö, De. sne), Go. snaiws: Ug. *snaiw-, uit *snaigw- + Skr. wrt. snih = smelten, Gr. accus. nĩpha (d.i. *sniɡhm̥), Lat. nix, genit. nivis (d.i. *sniɡhs), ninguere = sneeuwen, Oier. snechta. Osl. sněgŭ, Lit. snë͂gas: Idg. wrt. snei̯ɡh.

Dialectwoordenboeken en woordenboeken van variëteiten van het Nederlands

F. Aarts (2017), Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs, Maastricht

snie (zn.) sneeuw; Aajdnederlands sneo <901-1000>.

F. Debrabandere (2011), Limburgs etymologisch woordenboek: de herkomst van de woorden uit beide Limburgen, Zwolle

sjnee, zn.: sneeuw. Mnl. en Wvl. snee ‘sneeuw’. D. Schnee, Ndd. Snee. Uit Onl., Os., Ohd. sneo. De Ndl. vorm sneeuw is te verklaren uit de verbogen vorm, zoals in sneeuwen.

snee, zn.: sneeuw. Ook Vl. snee; Mnl. snee, Vnnl. sneew, snee (Kiliaan). Uit Onl., Os., Ohd. sneo, wat de tweetoppige of scherplange e verklaart. Ook D. Schnee. De Ndl. vorm sneeuw is te verklaren uit de verbogen vorm, bv. sneeuwen.

F. Debrabandere (2007), Zeeuws etymologisch woordenboek: de herkomst van de Zeeuwse woorden, Amsterdam

snee zn. m.: sneeuw. Ook Vlaams. Mnl. snee, Vnnl. snee ‘neige’ (Lambrecht), 1567 wart zeer smeltende als de snee voor theet zonneschijn, Gent (LC), 1599 sneew, snee (Kiliaan). Uit Onl., Os., Ohd. sneo, wat de tweetoppige (scherplange) e verklaart. Vgl. D. Schnee. De Ndl. vorm sneeuw is te verklaren uit de verbogen vorm, b.v. sneeuwen. Vgl. Zeeuw(s) < zee.

F. Debrabandere (2005), Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden, Amsterdam

snee (A, B, L, W, ZO), zn. m.: sneeuw. Mnl. snee, Vnnl. snee 'neige' (Lambrecht), 1567 wart zeer smeltende als de snee voor theet zonneschijn, Gent (LC), 1599 sneew, snee (Kiliaan). Uit Onl., Os., Ohd. sneo, wat de tweetoppige (scherplange) e verklaart. Vgl. D. Schnee. De Ndl. vorm sneeuw is te verklaren uit de verbogen vorm, b.v. sneeuwen.

F. Debrabandere (2002), West-Vlaams etymologisch woordenboek: de herkomst van de West-Vlaamse woorden, Amsterdam

snee, zn. m., scherpl. e: sneeuw. Mnl. snee, Vroegnnl. snee ‘neige’ (Lambrecht), sneew, snee ‘nix’ (Kiliaan). D. Schnee, Ndd. Snee. Uit Onl., Os., Ohd. sneo, wat de tweetop-pige (scherplange) e verklaart. De Ndl. vorm sneeuw is te verklaren uit de verbogen vorm, b.v. sneeuwen. Hieruit de Oostendse vorm snèèf, te vergelijken met Wvl. gilf < gelu ‘geel’, kalf < calu ‘kaal’.

Thematische woordenboeken

N. van der Sijs (2005), Groot Leenwoordenboek

sneeuw ‘cocaïne’ (bet. van Engels snow)
Uitleenwoordenboeken

N. van der Sijs (2010), Nederlandse woorden wereldwijd, Den Haag; met aanvullingen uit Uitleenwoordenbank 2015

sneeuw ‘neerslag in bevroren vlokken’ -> Negerhollands sneew ‘neerslag in bevroren vlokken’; Papiaments sneu (ouder: sneeuw) ‘neerslag in bevroren vlokken’.

Dateringen of neologismen

N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, Amsterdam

sneeuw* neerslag in bevroren vlokken 0901-1000 [WPs]

Overige werken

Julius Pokorny (1959), Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Bern.

sneigh- ‘schneien, (sich) zusammen ballen’, snigh-, snoigho-s ‘Schnee’

Präkrit. siṇeha- (= ai. snēha-) ‘Schnee’; av. snaēža- ‘schneien’, pamir. šugni žǝniǰ ‘Schnee’, (*snaiga-); gr. νίφα Akk. ‘Schnee’, hom. ἀγάννιφος ‘sehr beschneit’, νείφει (νί̄φει) ‘es schneit’, νιφάς ‘Schneeflocke’ (νιφετός ‘Schneegestöber’), lat. nix, nivis ‘Schnee’, nivit ‘es schneit’ (wohl ī); Nasal-präs. ninguit (ninxit) ds.;
ir. snigid ‘es tropft, regnet’, snige n. ‘Tropfen, Fließen’, snecht(a)e ‘Schnee’ (zum t-Formans vgl. νιφετός); cymr. nyf ‘Schnee’, nyfio ‘schneien’;
ahd. ags. snīwan ‘schneien’ (st. V., Partiz. gi-snigan, vgl. noch nhd. bair. Partiz. geschniwen; sonst nhd. schw. V.), aisl. snýr ‘es schneit’ (Partiz. snifinn ‘verschneit’); got. snaiws ‘Schnee’ = ags. snāw, ahd. snēo (Gen. snēwes);
lit. sniẽgas, lett. snìegs (Vokal vom Verb übernommen) ‘Schnee’, snaĩgala ‘Schneeflocke’, sniẽga ‘es schneit’, Inf. snìgti, apr. snaygis ‘Schnee’, aksl. sněgъ ‘Schnee’.

WP. II 695, WH. II 169 f., Trautmann 272 f., Vasmer 2, 680, R. L. Turner BSOAS 18, 449 f.; vgl. ai. sníhyati ‘wird feucht, heftet sich’, snēha- m. ‘Klebrigkeit, Öl, Fett’.

Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) – alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB)

Zoek dit woord op in het WNT, MNW, VMNW, ONW.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal