Meehelpen? Ga naar etymologieWiki

 

Jaarwoord generator van Genootschap Onze Taal

 

Werkwijze

Van de meeste etymologische woordenboeken bestaat alleen een gedrukte uitgave, geen digitaal bestand. Die gedrukte werken zijn gescand en door vrijwilligers van de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal overgetikt. Daarbij hebben ze codes toegevoegd, zodat bijvoorbeeld de trefwoorden gemarkeerd werden. Evidente zet- en tikfouten in de oorspronkelijke uitgaven zijn gecorrigeerd, maar aan verouderde etymologieën is niets veranderd. Ook errata die door de auteurs in een aparte lijst waren vermeld, zijn in de tekst verwerkt. Het resultaat is een digitale tekstuitgave van de gedrukte editie. Als de oorspronkelijke auteur of rechthebbende daarvoor toestemming heeft gegeven, is de pdf van de tekstuitgave onder Werken beschikbaar gesteld. Die pdf’s kunnen worden gedownload voor wetenschappelijk gebruik (met bronvermelding).

Voor opname in de etymologiebank zijn de tekstuitgaven enigszins bewerkt. Zo hebben we het voor- en nawerk uit de woordenboeken geschrapt, zodat alleen het alfabetische gedeelte overbleef. Dat betekent ook dat informatie over bijzondere afkortingen en gebruikte literatuuropgaven is verdwenen; voor dergelijke informatie raadplege men de tekstuitgave onder Werken.

De alfabetische woordenlijsten zijn geconverteerd naar een tabelvorm. Aan de tabel is een nieuwe lege kolom toegevoegd die door taalkundige stagiairs is gevuld met het Standaardnederlandse equivalent van de oorspronkelijke ingang. Via deze toegevoegde Standaardnederlandse vorm zijn de Nederlandse trefwoorden uit de verschillende woordenboeken vervolgens door stagiairs of vrijwilligers aan elkaar gekoppeld via een speciaal hiervoor ontwikkelde webapplicatie.

Hosted by Instituut voor de Nederlandse Taal